LOTTOSOD888 เว็บแทงหวย คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า แทงบอล

สักการะบูรพาจารย์เจดีย์ วัดป่าสาลวัน วัดสวยเก่าแก่แห่งเมืองโคราช

สถานปฏิบัติธรรมหนึ่งที่สำคัญ ของพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป วัดป่าสาลวัน หรือ บูรพาจารย์เจดีย์ เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองโคราชมานาน ทั้งที่อยู่ในตัวเมืองแต่ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าสู่บริเวณวัด เราจะพบกับบรรยากาศที่เงียบสงบร่มเย็น มีสัปปายะที่ดีเหมาะแก่การมาแวะพักสงบจิตสงบใจ วันนี้ ล็อตโต้สด เลยอยากจะชวนเพื่อนๆ มาลองปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันหน่อย

ข้อมูลที่มาประวัติของวัดป่าสาลวัน

บูรพาจารย์เจดีย์ ตั้งอยู่ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2474 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหา วีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) เป็นผู้ตั้งชื่อว่า “วัดป่าสาลวัน” จากนั้นหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมและจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 และได้พัฒนาวัดในทุกด้านเพื่อให้มีความสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ครั้นหลังจากที่หลวงพ่อพุธได้มรณภาพไปแล้ง ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีแนวคิดให้สร้างอนุสรณ์สถาน ชื่อ “บูรพาจารย์เจดีย์” โดยภายในเจดีย์จะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุแห่งบูรพาจารย์ และอัฐิธาตุของหลวงพ่อพุธและบูรพาจารย์อีกหลายท่าน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะ

ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน

การฝึกวิปัสสนากรรมฐานที่บูรพาจารย์เจดีย์

บูรพาจารย์เจดีย์เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สำคัญของพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนป็นฐานปฏิบัติธรรมที่สำคัญมาอย่างยาวนานกว่า 90 ปี ด้วยเป็นแหล่งรวมของพระปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานแห่งกองทัพธรรม ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2474 โดยพระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (สิงห์ ขนฺตยาคโม) ศิษย์องค์สําคัญของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ส่วนชื่อ สาลวัน นั้น ตั้งชื่อโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) ซึ่งมาจากคําว่า “สาละ” แปลว่า ต้นรัง และ “วนะ” แปลว่า ป่า โดยตั้งชื่อตามลักษณะของวัดที่มีไม้เต็งรังเป็นจํานวนมาก ช่วงปี พ.ศ. 2513 หลวงพ่อพุธ ฐานิโยเจ้าอาวาสในขณะนั้น ให้ความสําคัญกับการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4 เป็นพิเศษ จึงมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมายังวัดเป็นจำนวนมาก เพื่อฝึกวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่รู้จักถึงบุคคลประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาฝึกฝนปฏิบัติธรรมกัน

ด้วยแรงศรัทธาจึงเป็นที่มา บูรพาจารย์เจดีย์

ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่มีในพระคุณเจ้าแต่ละรูป ที่ท่านได้ร่วมสร้างและถือปฏิบัติของวัดแห่งนี้ อาทิ หลวงปู่เสาร์ กันตะสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม พระอาจารย์พร สุมโน และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย แม้ท่านจะมรณภาพละสังขารไปแล้วก็ตาม พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกัน  มีแนวคิดที่จะมีการก่อสร้างบูรพาจารย์เจดีย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ในเวลาต่อมา เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการระลึกถึงในวัตรปฏิบัติ และเป็นสถานที่กราบไหว้บูชาบูรพาจารย์แต่ละรูป พร้อมทั้งยังเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างของสงฆ์และฆราวาสสืบไป

สักการะบูรพาจารย์เจดีย์ วัดป่าสาลวัน

วัดเก่าแก่เหมาะกับปฎิบัติธรรม

เป็นวัดที่เก่าแก่เหมาะกับปฎิบัติธรรมนับเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของโคราช นอกจากนั่นยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สำคัญของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป lottosod บอกเลยครับ แม้ว่าตัววัดจะตั้งอยู่ในเขตชุมชนแต่บรรยากาศภายในวัดนั้นกลับเงียบสงบและร่มเย็น พื้นที่โดยรอบรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นสถานที่ที่เปิดกว้างให้ญาติโยมที่ต้องการจะซึมซับรสพระธรรมได้มาปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบ

แดนธรรมะของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระนักปฏิบัติ

จากคำสอนบทหนึ่งของ อาจารย์พุธ ฐานิโย ท่านสอนว่า “ศีล 5 เปรียบเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ ถ้าเราผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง มันก็เหมือนกับเราสวมเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่งดูแล้วไม่งามตา แก่ผู้พบเห็น” คือ การที่เราทำผิดศิล 1 ข้อ ก็เสมือนเสื้อผ้าที่ขาดแต่เราก็ยังใส่ไม่ปรับปรุงแก้ไข ผู้คนมอง มาที่เรา เฝ้าดูหมิ่น คนทุศีล ย่อมไม่สิ้น คำนินทา” แม้ท่านจะลสังขารไปแล้ว ผู้คนยังศรัทธาสร้างบูรพาจารย์เจดีย์ สำหรับเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุแห่งบูรพาจารย์และของหลวงพ่อพุธด้วย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนเคารพศรัทธามากราบไหว้ เป็นเครื่องเตือนใจเตือนสติในแนวทางแห่งพระธรรมคำสอน ส่งผลให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคม

แดนธรรมะของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

สถานปฏิบัติธรรมยอดฮิต ประจำเมืองโคราช

บูรพาจารย์เจดีย์ เป็นสถานที่อันเงียบสงบ บรรยากาศร่มรื่นเดินทางสะดวก เหมาะกับการมาทำสมาธิภาวนา ที่นี่เต็มไปด้วยร่มเงาต้นไม้ใหญ่ มีความเป็นสัปปายะ มีเบาะนั่งสำหรับให้ได้นั่งสมาธิกันด้วย สถานที่นี้จึงเหมาะมากสำหรับคนที่อยากหลบความวุ่นวาย จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ผู้คนนิยมเดินทางมา เหตุนี้ทางวัดจึงจำเป็นต้องมีระเบียบปฏิบัติ คือ ต้องสวมใส่ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ผู้มาปฏิบัติธรรมจะต้องจัดเตรียมเครื่องใช้ในการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานมา โดยปราศจากเครื่องหอมเป็นการถือศีล 8 และห้ามนําทรัพย์สินมีค่าติดตัวมามาก เนื่องจากไม่มีธรรมบริกรคอยอํานวยความสะดวก หากมาเป็นคณะใหม่สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมแบบพักค้างคืนได้มากที่สุด 200 คนต่อครั้ง

บริเวณโดยรอบนอกเจดีย์ มีประติมากรรมแกะสลักภาพนูนต่ำ บนหินทรายเป็นรูปหลวงพ่อพุธ บูรพาจารย์และเรื่องราวทางพุทธศาสนา แม้ว่าวัดจะตั้งอยู่ในเขตชุมชน แต่บรรยากาศภายในวัดเงียบสงบและร่มเย็น พื้นที่โดยรอบรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นสถานที่เปิดกว้างให้ญาติโยมที่ต้องการจะซึมซับรสพระธรรมได้มาปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบ ใครสนใจ lottosod888 แนะนำให้แวะมากันได้ โคราชก็แค่ปากซอย “สวัสดี”

หากท่านสนใจเป็นสมาชิกกับเราแค่เพียง คลิก สมัครสมาชิกหวยสด แค่ไม่กี่ขั้นตอนท่านก็สามารถรับทราบข่าวสารและสาระดี ๆ ได้ทุกวัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

เรื่องเด่น ประเด่นร้อน

คำค้นยอดฮิต

ล็อตโต้สด888 (LOTTOSOD888) เว็บให้บริการแทงหวยครบวงจร ที่มีหวยเปิดให้บริการ มากที่สุดในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น หวยลาวสตาร์ หวยฮานอย หวยหุ้นวีไอพี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีคาสิโนออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ บาคาร่า และเกมสล็อต เปิดให้บริการแก่สมาชิก พร้อมโปรโมชั่นดีๆ มากมาย

ฟุตบอล