LOTTOSOD888 เว็บแทงหวย คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า แทงบอล

วัดโลกโมฬี เชียงใหม่ อีกหนึ่งประวัติศาสตร์ล้านนากว่าห้าร้อยปี

วัดโลกโมฬี เชียงใหม่ นั้นเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุมากกว่าห้าร้อยปีมาแล้ว แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัดว่าวัดนี้ได้สร้างขึ้นมาสมัยใด แต่ได้ปรากฏชื่อวัดโลกโมฬีอยู่ในตำนานของวัดพระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่ ใกล้กับแจ่งหัวริน และวันนี้ Lottosod888 จะมาพาทุกท่านไปทำความรู้จักกันเองครับ

ประวัติของ วัดโลกโมฬี เชียงใหม่

โดยในสมัยก่อนนั้น วัดโลกโมฬี นั้นเป็นพระอารามที่อยู่หลวงนอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยปัจจุบันได้กลายเป็นวัดร้าง ซึ่งวัดนี้ปรากฏซื่อเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระเจ้ากือนา เมื่อคราวที่พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ไปทำการอาราธนาพระอุทุมพรบุปผา มหาสวามีจากเมืองพันให้เดินทางมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เมืองเชียงใหม่ แต่ทว่าพระอุทุมพร บุปผามหาสวามีได้ส่งคณะสงฆ์ 10 รูปมาแทน พระเจ้ากือนาจึงโปรดฯ ให้คณะสงฆ์ชุดดังกล่าวไปจำพรรษา ณ วัดโลก

วัดโลกโมฬี เชียงใหม่

ต่อมาในรัชสมัยของพระเมืองแก้ว ปี พ.ศ. 2070 ได้ทรางโปรดฯ ให้ทำการสร้างวิหารและพระเจดีย์ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2088 พระเมืองเกษเกล้าได้ถูกปลงพระชนม์ พระมหาเทวีจิรประภาได้ทรงนำพระอิฐิมาประดิษฐานเอาไว้ ณ เจดีย์วัดโลก และในปีเดียวกันนี้ พระไชยราชาแห่งเมืองกรุงศรีอยุธยาได้ทำการยกกองทัพขึ้นมาเพื่อตีเมืองเชียงใหม่ พระมหาเทวีจิระประภาจึงได้ยินยอมเป็นไมตรีด้วย พระไชยราชาจึงทรงเสด็จเข้าเมืองเชียงใหม่และได้เสด็จเดินทางมาบูชา พระอิฐของพระเมืองเกษเกล้าด้วย

จากวัดร้างกลายมาเป็น วัดโลกโมฬี ในทุกวันนี้

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ล็อตโต้สด ได้ทราบว่าทางกรมการศาสนาได้ทำการอนุมัติให้ยกฐานะวัดโลกโมฬีจากที่เคยวัดร้างให้กลายมาเป็นพระอารามที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้มีการแต่งตั้งให้พระญาณสมโพธินั้นเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส และต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการเททองรูปเหมือนของพระนางจิรประภามหาเทวี ประดิษฐานเอาไว้ภายในวัด

สถานที่และสิ่งสำคัญภายใน วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี

1. เจดีย์วัดโลกโมฬี

ได้มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนว่า เจดีย์ของวัดโลกโมฬี ในเชียงใหม่ เป็นเจดีย์ที่สร้างตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 21 โดยตำนานได้ระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระเมืองเกศเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2071 เป็นเจดีย์ทรงปราสาท และได้มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องตลอดมาที่เจดีย์วัดโลกโมฬี สำหรับการพัฒนารูปแบบได้มีการเพิ่มความสูงของเจดีย์คือ ส่วนฐาน ได้แก่ชุดฐานปัทม์ พร้อมลูกแก้ว อกไก่ เพิ่มอีกเป็น 2 ชุดอย่างชัดเจน โดยฐานปัทม์ชั้นล่างนั้นไม่มียกเก็จ ที่ฐานปัทม์ชั้นที่สองจะมีจำนวนยกเก็จที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นมุมที่มีขนาดเล็ก ด้านส่วนกลางยังคงเป็นเรือนธาตุอยู่ในผ้าสี่เหลี่ยมยกเก็จ ที่มีขนาดของมุมเล็กลงไป และจำนวนของมุมเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับฐานปัทม์ด้านล่าง

โดยทั้งสี่ด้านของเรือนธาตุนั้นจะมีซุ้มจระนำ มีรูปแบบของซุ้มที่ลดได้ กรอบซุ้มจระนำนั้นมีการผสมผสานกันทั้งกรอบแบบคดโค้ง และกรอบแบบวงโค้งเข้าไป ตลอดจนแนวของลูกแก้ว อกไก่ที่ได้ประดับเสารับซุ้มจระนำ ก็จะมีขนาดเด่นขึ้น จนกลายเป็นรูปงอนคล้ายบัวคว่ำที่เรียกกันว่า ปากแล ส่วนทางด้านยอด เหนือเรือนธาตุ ได้มีการพัฒนาความสูงโดยทำการเพิ่มจำนวนของชั้นลดรูปฐานปัทม์ลูกแก้ว อกไก่ และยกเก็จซ้อนกันสามฐาน รับทรงระฆังและบัลลังก์ทั้งสิบสองเหลี่ยม ปล้องไฉนและปลี ซึ่งทำให้องค์ระฆังและบัลลังค์นั้น กลายเป็นลักษณะร่วมของเจดีย์ทรงระฆัง

วัดโลกโมฬี

2.วิหารหลวงวัดโลกโมฬี

เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในภายหลังทำการบูรณะ พร้อมกับยกฐานะจากวัดร้างกลายเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เป็นวิหารไม้สักลักษณะศิลปะแบบล้านนา ที่มีความงดงาม ประณีต และยังมีลายแกะสลักอย่างสวยงาม ส่วนวิหารหลังเดิมนั้น ตามหลักฐานที่มีทางประวัติศาสตร์ระบุว่าถูกสร้างขึ้นพร้อมกับเจดีย์ เมื่อ พ.ศ. 2071

ที่น่าแปลกตาและโดดเด่นมากก็คือตรงหน้าบันรูปจั่วได้มีการประดับกระจกสี ซึ่งได้ทำให้เกิดสีสันหลากสีอยู่บนหลังคาวิหารที่มีพื้นโทนเป็นสีดำ ซึ่งพื้นสีโทนดำนี้ได้มีส่วนช่วยขับทำให้กระจกสีแดง ขาว น้ำเงิน เขียว เหลือง จนดูระยิบระยับ

พระพุทธรูป พระประธานในวิหาร นั้นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร มีเพดานและต้นเสาแกะสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ อย่างสวยสดงดงาม พระพุทธรูปมีชื่อเรียกว่า “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ” และยังได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้บนพระเมาลี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

วัดโลกโมฬี

3.มณฑปพระนางจิรประภามหาเทวี

ภายในได้มีการประดิษฐานพระรูปของพระนางจิระประภา มหาเทวี ซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงอุปถัมภ์วัดโลกโมฬีครั้งที่ได้เสวยราชย์ครองเมืองเชียงใหม่เอาไว้ให้แก่คนรุ่นหลังได้ เข้ามาสักการะรำลึกถึงคุณความดีของพระองค์

เห็นไหมครับว่า วัดโลกโมฬี เชียงใหม่ นั้นน่าไปเที่ยวชมพร้อมกับกราบไหว้สักการะบูชามากแค่ไหน ถ้าหากใครที่ได้เดินทางไปเที่ยงเชียงใหม่หรือต้องไปแถว ๆ ภาคเหนือแล้วพอมีเวลา แนะนำให้ลองไปกันดูครับ ท่านจะได้พบทั้งความสวยสดงดงาม พร้อม ๆ กับความสงบอย่างไม่น่าเชื่อ สำหรับวันนี้ เว็บล็อตโต้สด ต้องขอตัวลาไปก่อน กลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้า สวัสดีครับ

หากท่านสนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งกับเรา สามารถสมัครสมาชิกล็อตโต้สด ได้แล้ววันนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

เรื่องเด่น ประเด่นร้อน

คำค้นยอดฮิต

ล็อตโต้สด888 (LOTTOSOD888) เว็บให้บริการแทงหวยครบวงจร ที่มีหวยเปิดให้บริการ มากที่สุดในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น หวยลาวสตาร์ หวยฮานอย หวยหุ้นวีไอพี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีคาสิโนออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ บาคาร่า และเกมสล็อต เปิดให้บริการแก่สมาชิก พร้อมโปรโมชั่นดีๆ มากมาย

ฟุตบอล